Kemuliaan menuntut Ilmu

Janji Allah ketika berada di Majlis Ilmu menuntut ilmu.
1. Ketentraman
2. Meliputi Rahmat.
3. Didoakan oleh malaikat
4. Disanjung Allah ditengah-tengah para makhluk yang lain.

Surat Al-Lahab

Beliau lah yang paling banyak menentang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga Allah Ta’ala membicarakan Abu Lahab dalam satu surat.

Karakter Abu Lahab ada pada Surat Al-Lahab.