Kemuliaan menuntut Ilmu

Janji Allah ketika berada di Majlis Ilmu menuntut ilmu.
1. Ketentraman
2. Meliputi Rahmat.
3. Didoakan oleh malaikat
4. Disanjung Allah ditengah-tengah para makhluk yang lain.